या 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारा पिक विमा पाहण्यासाठी यावर क्लिक करा

 1. नाशिक

 2. धुळे

 3. पुणे

 4. सांगली

 5. सातारा

 6. कोल्हापूर

 7. सोलापूर

 8. छत्रपती संभाजीनगर

 9. बीड

 10. स्मानाबाद

 11. परभणी

 12. नांदेड

 13. बुलढाणा

 14. अहमदनगर

 15. अकोला

 16. अमरावती

 17. नागपूर