पहा कुठल्या जिल्ह्यात किती ग्राम पंचायतसाठी निवडणूक होणार आहे

कोणत्या जिल्ह्यांत किती ठिकाणी निवडणूका?

 • ठाणे: कल्याण- 7, अंबरनाथ- 1, ठाणे- 5, भिवंडी- 31, मुरबाड- 35, व शहापूर- 79. पालघर: डहाणू- 62, विक्रमगड- 36, जवाहार- 47, वसई- 11, मोखाडा- 22, पालघर- 83, तलासरी- 11 व वाडा- 70.
 • रायगड: अलिबाग- 3, कर्जत- 2, खालापूर- 4, पनवेल- 1, पेण- 1, पोलादपूर- 4, महाड- 1, माणगाव- 3 व श्रीवर्धन- 1.
 • रत्नागिरी: मंडणगड- 2, दापोली- 4, खेड- 7, चिपळूण- 1, गुहागर- 5, संगमेश्वर- 3, रत्नागिरी- 4, लांजा- 15 व राजापूर- 10.
 • सिंधुदुर्ग: दोडामार्ग- 2 व देवडगड- 2.
 • नाशिक: इगतपुरी- 5, सुरगाणा- 61, त्र्यंबकेश्वर- 57 व पेठ- 71.
 • नंदुरबार: अक्कलकुवा- 45, अक्राणी- 25, तळोदा- 55 व नवापूर- 81.
 • पुणे: मुळशी- 1 व मावळ- 1.
 • सातारा: जावळी- 5, पाटण- 5 व महाबळेश्वर- 6.
 • कोल्हापूर: भुदरगड- 1, राधानगरी- 1, आजरा- 1 व चंदगड- 1.
 • अमरावती: चिखलदरा- 1.
 • वाशीम: वाशीम- 1.
 • नागपूर: रामटेक- 3, भिवापूर- 6 व कुही- 8.
 • वर्धा: वर्धा- 2 व आर्वी- 7.
 • चंद्रपूर: भद्रवाती- 2, चिमूर- 4, मूल- 3, जिवती- 29, कोरपणा- 25, राजुरा- 30 व ब्रह्मपुरी- 1.
 • भंडारा: तुमसर- 1, भंडारा- 16, पवणी- 2 व साकोली- 1.
 • गोंदिया: देवरी- 1, गोरेगाव- 1 गोंदिया- 1, सडक अर्जुनी- 1 व अर्जुनी मोर- 2.
 • गडचिरोली: चामोर्शी- 2, आहेरी- 2, धानोरा- 6, भामरागड- 4, देसाईगंज- 2, आरमोरी-2, एटापल्ली- 2 व गडचिरोली- 1.
 • एकूण- 1,166.