36 जिल्ह्यातील पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांची यादी

Kusum Solar Pump Yojana List

जिल्हा निहाय यादी खालीलप्रमाणे
Kusum Solar Pump Yojana List आपल्या जिल्ह्याच्या नावावर क्लिक करून आपल्या जिल्ह्याची यादी आपण डाउनलोड करू शकता.