या दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात होणार नुकसान भरपाई जम यादी व शासन निर्णय पाहण्यसाठी