खात्यात नाही जमा झाली रक्कम, शेतकऱ्यांनी येथे करावी तक्रार

अशी करा तक्रार

 1. 13 वा हप्ता जमा झाला नाही तर त्याविषयीची तक्रार करता येते.
 2. सर्वात अगोदर कृषी अधिकारी, लेखापाल यांच्याकडे चौकशी करा.
 3. खात्यात रक्कम जमा झाली नसल्याचे त्यांना सांगा.
 4. त्यांच्याकडे तक्रार करुनही समाधान न झाल्यास पीएम-किसान हेल्प डेस्ककडे तक्रार करा.
 5. pmkisan-ict@gov.in या ईमेलवर तक्रार पाठविता येईल.
 6. पीएम-किसान हेल्प डेस्कच्या 011-23381092 (Direct HelpLine) वर फोन करा.

 

कृषी मंत्रालयाचे हेल्पलाईन क्रमांक

 1. पीएम किसान टोल फ्री क्रमांक : 18001155266
 2. पीएम किसान हेल्पलाईन क्रमांक :155261
 3. पीएम किसान लँडलाईन क्रमांक : 011—23381092, 23382401
 4. पीएम किसान नवीन हेल्पलाइन : 011-24300606
 5. पीएम किसान अजून एक हेल्पलाइन क्रमांक : 0120-6025109