Anganwadi Bharti

Anganwadi Bharti: अंगणवाडी भरती 4 थी पास डायरेक्ट भरती महिना 30 हजार रुपये

Anganwadi Bharti अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे प्रश्‍न वर्षोनुवर्षे पासून कायम असल्याचे चित्र आहे. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे आहे, त्या सेविका व...

You may have missed