Dal Mill Business Idea

Dal Mill Business Idea : कमी भांडवलावर उभारा डाळ प्रक्रिया उद्योग;डाळ मशीन साठी मिळणार 1.50 लाख अनुदान

कमी भांडवलावर ग्रामीण भागात डाळ प्रक्रिया उद्योग स्थापन करून त्याद्वारे विविध डाळी व डाळीचे पदार्थ तयार केल्यास ग्रामीण भागात रोजगाराच्या...

You may have missed