Tag: Kusum Solar Pump Scheme

Kusum Solar Pump Scheme: नवीन 2 लाख सोलार पंपासाठी कोटा उपलब्ध | जिल्ह्यांची यादी पहा

Kusum Solar Pump Scheme याच जिल्ह्यांत सोलार पंपासाठी कोटा उपलब्ध | जिल्ह्यांची यादी पहा Kusum Solar Pump Scheme : विजेची उपलब्धता नसलेल्या शेतकऱ्यांना दिवस आठ तास सिंचन करता यावं यासाठी…