Tag: land record maharastra

फक्त 100 रुपयात जमीन नावावर करून घ्या;शासनाचे परिपत्रक जाहीर

हे हि वाचा:-आतापर्यंतचे सर्व जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारा पहा आपल्या मोबाईल वर जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र  (land record) आता फक्त 100 रुपयाचे करता येणार आहे. त्यासाठी (Land For Sale)…

फक्त 100 रुपयात जमीन नावावर करून घ्या;शासनाचे परिपत्रक जाहीर

हे हि वाचा:-आतापर्यंतचे सर्व जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारा पहा आपल्या मोबाईल वर जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र  (land record) आता फक्त 100 रुपयाचे करता येणार आहे. त्यासाठी (Land For Sale)…