Tag: Majhi Kanya Bhagyashree

Majhi Kanya Bhagyashree: एक मुलगी असेल तर मिळणार ५० हजार रुपये असा करा अर्ज

Majhi Kanya Bhagyashree आज आपण महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या माझी कन्या भाग्यश्री योजनेविषयी माहिती घेणार आहोत. ही योजना 2016 साली महाराष्ट्र सरकार द्वारे सुरू करण्यात आलेली होती. या योजनेचा हेतू हा…

Majhi Kanya Bhagyashree: एक मुलगी असेल तर मिळणार ५० हजार रुपये असा करा अर्ज

Majhi Kanya Bhagyashree आज आपण महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या माझी कन्या भाग्यश्री योजनेविषयी माहिती घेणार आहोत. ही योजना 2016 साली महाराष्ट्र सरकार द्वारे सुरू करण्यात आलेली होती. या योजनेचा हेतू हा…