Tag: pearl farming

pearl farming:एक एकरातून वर्षाला कमवतोय तब्बल 30 लाख रुपये ; पहा मोत्यांच्या शेतीबद्दल…

pearl farming:आजकाल अनेकांना चांगल्या पगाराची नोकरी करून ऐशोआरामाचे Integrating Farming जीवन जगायचे असते, पण काही लोक असेही असतात की, ज्यांना नोकरी न करता स्वतःचे काहीतरी करायचे असते, जेणेकरून त्यांच्या मनाला…

pearl farming:एक एकरातून वर्षाला कमवतोय तब्बल 30 लाख रुपये ; पहा मोत्यांच्या शेतीबद्दल…

pearl farming:आजकाल अनेकांना चांगल्या पगाराची नोकरी करून ऐशोआरामाचे Integrating Farming जीवन जगायचे असते, पण काही लोक असेही असतात की, ज्यांना नोकरी न करता स्वतःचे काहीतरी करायचे असते, जेणेकरून त्यांच्या मनाला…